«یادواره»

  »  یادواره

مرگ آریل شارون

جاى شگفتى است در حالى كه نژاد پرستى وتبعيض نژاد‌ی در اكثر ممالك غربی رسماً ممنوع ومغاير قوانين موضوعه است ،و اعمال نژاد پرستانه مشمول تعقيب جزايى است ودر حالى كه نهادهاى داورى جهانى به قصد بررسى پرونده جزايى ومجازات جنايت كاران جنگى وزورمداران بى اعتنا به حقوق حقه ملت ها تشكيل شده وبرخى از متهمان جرائم ياد شده را به پاى ميز محاكمه كشيده است.

۲۶ دی ۱۴۰۰
56

به یاد حسین آیت احمد

حسین آیت احمد روستا زاده ای بِربِر بود،که در سرآغاز نوجوانی به قصد رهایی الجزایر از قیود استعمار واستیفای حقوق حقه هم وطنان خود ،راه پر مخاطره مبارزه ای خونبار را درپیش گرفت .با ثبات و پایداری و سخت کوشی در راه استقرار استقلال کشورش کوشید‌.

۱۳ دی ۱۴۰۰
93

میرزا یحیی خان برومند گزی

صاحب لوای عرصه تجرّد و صفا و قلندر دارالملک مهر و وفا ، صوفی صافی عقیدت خاکسار مرحوم مغفور مبرور خیر الحاج میرزا یحیی خان برومند گزی فرزند حاج محمد علیخان کلانتر ۱۴ اردیبهشت ماه ۱۲۷۹ در گز برخوار محلهء حاجی پا به عرصه ء هستی نهاد.

۱۵ آذر ۱۴۰۰
324

یادی از استاد حسین اسلامیان

استاد حسین اسلامیان در سال ۱۲۹۰ خورشیدی در شهر هنر پرور اصفهان پا به عرصه هستی نهاد و در فروردین ماه سال ۱۳۶۰ در تهران درگذشت

۱ مهر ۱۴۰۰
288

یادی از شبنم جهانگیری

زبیده جهانگیری متخلّص به شبنم سال ۱۳۲۰ خورشیدی در تهران چشم به جهان گشود و یکم امر داد ماه ۱۳۹۸ در همان شهر دیده از دیدار جهانیان فرو بست.

۱ خرداد ۱۴۰۰
647

به یاد دکتر حبیب شریفی

دکتر شریفی ادیبی اریب و شاعر غزل سرای خوش قریحه ای بود که مصاحبت دلپذیرش درسالهای دوری و مهجوریم در غربت جانگزای غرب از بار محزونی های حیات می‌کاست.

۳۰ فروردین ۱۴۰۰
963

آخرین یاد

۶ آذر ۱۳۹۹
930