«تاریخی اجتماعی»

از اریحا تا مکزیکو

"از اریحا تا مکزیکو " عنوان کتابی است در مورد شهر و اقتصاد در تاریخ تألیف پل بروک و ترجمه دکتر جمشید برومند که به همت انتشارات کندوکاو در پاییز سال ۱۳۸۹ در تهران به چاپ رسیده است.

۱۱ آذر ۱۳۹۹
267