«زندگی نامه»

زندگی نامه

منوچهر برومند: متخلص به سُها، شاعر، نویسنده ،هنرشناس ِمولف و منتقدِ هنریِ معاصر که از چهل سال پیش تاکنون در پاریس زندگی می‌کند، به موازات فعالیت‌های حرفه‌ای به پژوهش‌های تاریخی، بررسی آثار هنری و تالیفات و تصنیفات ادبی اشتغال دارد و به جمع‌آوری آثار هنری ایران و مجموعه‌داری شخصی می‌پردازد.

۴ آذر ۱۳۹۹
5112