«هنری»

  »  هنری

سیری در کتاب نگار جاویدان در شرح زندگی و آثار استاد محمود فرشچیان

عنوان کتابی است، در شرح زندگی و آثاراستاد محمود فرشچیان و سیر تحول نگارگری در سده چهاردهم هجری و چگونگی احوال برخی از نگارگران آن دوران که به ابتکار امیر رضایی‌نبرد با پیش‌گفتار سیدحسن نصر توسط فرهنگ‌سرای میردشتی منتشر گشته است

۱۷ آذر ۱۳۹۹
3275

حسین بهزاد

۶ آذر ۱۳۹۹
2708