«یادواره»

  »  یادواره

یادی از استاد حسین اسلامیان

استاد حسین اسلامیان در سال ۱۲۹۰ خورشیدی در شهر هنر پرور اصفهان پا به عرصه هستی نهاد و در فروردین ماه سال ۱۳۶۰ در تهران درگذشت

۱ مهر ۱۴۰۰
88

یادی از شبنم جهانگیری

زبیده جهانگیری متخلّص به شبنم سال ۱۳۲۰ خورشیدی در تهران چشم به جهان گشود و یکم امر داد ماه ۱۳۹۸ در همان شهر دیده از دیدار جهانیان فرو بست.

۱ خرداد ۱۴۰۰
420

به یاد دکتر حبیب شریفی

دکتر شریفی ادیبی اریب و شاعر غزل سرای خوش قریحه ای بود که مصاحبت دلپذیرش درسالهای دوری و مهجوریم در غربت جانگزای غرب از بار محزونی های حیات می‌کاست.

۳۰ فروردین ۱۴۰۰
737

آخرین یاد

۶ آذر ۱۳۹۹
727