«اشعار»

  »  اشعار

الهه حسن 

۱۴ اسفند ۱۴۰۱
923

شب

۱۷ بهمن ۱۴۰۱
836

کو آن پیاله کو

۲۹ مرداد ۱۴۰۱
1388

نبهرگان

۱۵ مرداد ۱۴۰۱
1386

غفلت

۲۰ تیر ۱۴۰۱
1450

دردا

۱۸ تیر ۱۴۰۱
1457

نتوان از او جدایی *

۵ اردیبهشت ۱۴۰۱
1534

شهنامه

۲۵ فروردین ۱۴۰۱
1600

امید

۲۴ فروردین ۱۴۰۱
1640

نوید سروش 

۱۸ فروردین ۱۴۰۱
1573

پیک سبز بهار

۷ فروردین ۱۴۰۱
1608

جولیا۱

۱۷ اسفند ۱۴۰۰
1799

خطای خلق

۹ اسفند ۱۴۰۰
1795

بهمن

۶ بهمن ۱۴۰۰
2048

مردم باش

۱۹ مهر ۱۴۰۰
1980

فتنهء طالبان

۳ شهریور ۱۴۰۰
2183

از جور بپرهیز

۱ مرداد ۱۴۰۰
2098

نامردمی

۲۷ تیر ۱۴۰۰
1865

مرگ دوست

۳۰ فروردین ۱۴۰۰
2396

پیمان میش و گرگ

۳۰ فروردین ۱۴۰۰
2393

بازنده

۱۸ دی ۱۳۹۹
2606