«مصاحبه ها»

  »  مصاحبه ها

منوچهر برومند شاعر و محقق اصفهانی از استاد حسن کسایی می گوید

برنامه فرزانگان فرهنگ این بار به سراغ دکتر منوچهر برومند، شاعر و محقق اصفهانی رفته است و با ایشان درباره زندگی و آثار استاد حسن کسایی سخن گفته است.

۱۸ آذر ۱۳۹۹
3492

آب در هاون کوبیدن فرزندان ادیب برومند با پوزبند و دستکش!

ایران گلوبال - 14 اکتبر 2020 - خیلی خوب شد که عاقبت فرزندان مرحوم ادیب برومند که روزه‌ی سکوت گرفته بودند پس از یکسال و یک ماه افطار کردند و با ابراز نظر‌های خنده‌دار بی‌پر و پایه‌ی ضد و نقیض از پدر مرحوم مغفور خود به خیال خویش دفاع کردند.

۱۸ آذر ۱۳۹۹
4357

«فضاحت ملى» قصیده‌ای که «ادیب برومند» در اعتراض به «تختی» سرود

منوچهر برومند می‌گوید: در سال 1341 ادیب برومند منتخب شورای جبهه ملی دوم نشد؛ در حالی كه شادروان تختى منتخب كنگره شد و به عضویت شورا درآمد.

۹ آذر ۱۳۹۹
3896