»  مصاحبه ها   »   آب در هاون کوبیدن فرزندان ادیب برومند با پوزبند و دستکش!

آب در هاون کوبیدن فرزندان ادیب برومند با پوزبند و دستکش!

مدیرسایت بازدید 4334

ایران گلوبال – 14 اکتبر 2020 – خیلی خوب شد که عاقبت فرزندان مرحوم ادیب برومند که روزه‌ی سکوت گرفته بودند پس از یکسال و یک ماه افطار کردند و با ابراز نظر‌های خنده‌دار بی‌پر و پایه‌ی ضد و نقیض از پدر مرحوم مغفور خود به خیال خویش دفاع کردند.


خیلی خوب شد که عاقبت فرزندان مرحوم ادیب برومند که روزه‌ی سکوت گرفته بودند پس از یکسال و یک ماه افطار کردند و با ابراز نظر‌های خنده‌دار بی‌پر و پایه‌ی ضد و نقیض از پدر مرحوم مغفور خود به خیال خویش دفاع کردند. یکی از دوستان که از کم و کیف قضایای بین اینجانب و برادر کوچک پدرم (ادیب برومند) آگاه بود و فرزندان او را درست نمی‌شناخت. تلفنی به من گفت. با آبی که در سوراخ مورچگان رفته سه تفنگدار پس از سیزده ماه که خود را به کری زده بودند. با تمهید مقدماتی بزدلانه در به اصطلاح مصاحبه خود با ایبنا ماهیت خود را بر ملا کردند. می‌توانستند از شما هم بخواهند که در ایبنا حضور یابید و با سند و مدرک از مدعای خود دفاع کنید. پسر کو ندارد نشان از پدر، تو بیگانه خوانش مخوانش پسر  به دوستم گفتم البته شعر از مقوله جدّ نیست…

ادامه مطلب در وب سایت ایران گلوبال 

دیدگاهتان را بنویسید