«اشعار»

  »  اشعار

الهه حسن 

۱۴ اسفند ۱۴۰۱
162

شب

۱۷ بهمن ۱۴۰۱
185

کو آن پیاله کو

۲۹ مرداد ۱۴۰۱
739

نبهرگان

۱۵ مرداد ۱۴۰۱
749

غفلت

۲۰ تیر ۱۴۰۱
819

دردا

۱۸ تیر ۱۴۰۱
823

شهنامه

۲۵ فروردین ۱۴۰۱
988

امید

۲۴ فروردین ۱۴۰۱
998

نوید سروش 

۱۸ فروردین ۱۴۰۱
934

پیک سبز بهار

۷ فروردین ۱۴۰۱
990

جولیا۱

۱۷ اسفند ۱۴۰۰
1157

خطای خلق

۹ اسفند ۱۴۰۰
1162

بهمن

۶ بهمن ۱۴۰۰
1358

مردم باش

۱۹ مهر ۱۴۰۰
1503

فتنهء طالبان

۳ شهریور ۱۴۰۰
1682

از جور بپرهیز

۱ مرداد ۱۴۰۰
1609

نامردمی

۲۷ تیر ۱۴۰۰
1456

مرگ دوست

۳۰ فروردین ۱۴۰۰
1869

پیمان میش و گرگ

۳۰ فروردین ۱۴۰۰
1911

بازنده

۱۸ دی ۱۳۹۹
2122