«اشعار»

  »  اشعار

حزن جانشکار

۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
275

برف

۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
282

خوش آمد به لوک۱

۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
276

کان حسن

۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
267

ای قلم

۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
284

ننگِ کودک کشی ۱

۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
246

الهه حسن 

۱۴ اسفند ۱۴۰۱
1661

شب

۱۷ بهمن ۱۴۰۱
1519

کو آن پیاله کو

۲۹ مرداد ۱۴۰۱
2146

نبهرگان

۱۵ مرداد ۱۴۰۱
2030

غفلت

۲۰ تیر ۱۴۰۱
2145

دردا

۱۸ تیر ۱۴۰۱
2092

نتوان از او جدایی *

۵ اردیبهشت ۱۴۰۱
2158

شهنامه

۲۵ فروردین ۱۴۰۱
2228

امید

۲۴ فروردین ۱۴۰۱
2324

نوید سروش 

۱۸ فروردین ۱۴۰۱
2095

پیک سبز بهار

۷ فروردین ۱۴۰۱
2138

جولیا۱

۱۷ اسفند ۱۴۰۰
2421

خطای خلق

۹ اسفند ۱۴۰۰
2338

بهمن

۶ بهمن ۱۴۰۰
2616

مردم باش

۱۹ مهر ۱۴۰۰
2409

فتنهء طالبان

۳ شهریور ۱۴۰۰
2633

از جور بپرهیز

۱ مرداد ۱۴۰۰
2577