«اشعار»

  »  اشعار

کو آن پیاله کو

۲۹ مرداد ۱۴۰۱
379

نبهرگان

۱۵ مرداد ۱۴۰۱
414

غفلت

۲۰ تیر ۱۴۰۱
502

دردا

۱۸ تیر ۱۴۰۱
510

شهنامه

۲۵ فروردین ۱۴۰۱
699

امید

۲۴ فروردین ۱۴۰۱
717

نوید سروش 

۱۸ فروردین ۱۴۰۱
665

پیک سبز بهار

۷ فروردین ۱۴۰۱
689

جولیا۱

۱۷ اسفند ۱۴۰۰
853

خطای خلق

۹ اسفند ۱۴۰۰
859

بهمن

۶ بهمن ۱۴۰۰
1050

مردم باش

۱۹ مهر ۱۴۰۰
1201

فتنهء طالبان

۳ شهریور ۱۴۰۰
1389

از جور بپرهیز

۱ مرداد ۱۴۰۰
1375

نامردمی

۲۷ تیر ۱۴۰۰
1251

مرگ دوست

۳۰ فروردین ۱۴۰۰
1625

پیمان میش و گرگ

۳۰ فروردین ۱۴۰۰
1664

بازنده

۱۸ دی ۱۳۹۹
1876