«اشعار»

  »  اشعار

الهه حسن 

۱۴ اسفند ۱۴۰۱
154

شب

۱۷ بهمن ۱۴۰۱
179

کو آن پیاله کو

۲۹ مرداد ۱۴۰۱
734

نبهرگان

۱۵ مرداد ۱۴۰۱
742

غفلت

۲۰ تیر ۱۴۰۱
815

دردا

۱۸ تیر ۱۴۰۱
818

شهنامه

۲۵ فروردین ۱۴۰۱
984

امید

۲۴ فروردین ۱۴۰۱
992

نوید سروش 

۱۸ فروردین ۱۴۰۱
929

پیک سبز بهار

۷ فروردین ۱۴۰۱
985

جولیا۱

۱۷ اسفند ۱۴۰۰
1153

خطای خلق

۹ اسفند ۱۴۰۰
1156

بهمن

۶ بهمن ۱۴۰۰
1354

مردم باش

۱۹ مهر ۱۴۰۰
1499

فتنهء طالبان

۳ شهریور ۱۴۰۰
1679

از جور بپرهیز

۱ مرداد ۱۴۰۰
1604

نامردمی

۲۷ تیر ۱۴۰۰
1452

مرگ دوست

۳۰ فروردین ۱۴۰۰
1866

پیمان میش و گرگ

۳۰ فروردین ۱۴۰۰
1906

بازنده

۱۸ دی ۱۳۹۹
2120