«اشعار»

  »  اشعار

الهه حسن 

۱۴ اسفند ۱۴۰۱
406

شب

۱۷ بهمن ۱۴۰۱
404

کو آن پیاله کو

۲۹ مرداد ۱۴۰۱
938

نبهرگان

۱۵ مرداد ۱۴۰۱
951

غفلت

۲۰ تیر ۱۴۰۱
1011

دردا

۱۸ تیر ۱۴۰۱
1013

نتوان از او جدایی *

۵ اردیبهشت ۱۴۰۱
1111

شهنامه

۲۵ فروردین ۱۴۰۱
1176

امید

۲۴ فروردین ۱۴۰۱
1192

نوید سروش 

۱۸ فروردین ۱۴۰۱
1123

پیک سبز بهار

۷ فروردین ۱۴۰۱
1182

جولیا۱

۱۷ اسفند ۱۴۰۰
1353

خطای خلق

۹ اسفند ۱۴۰۰
1361

بهمن

۶ بهمن ۱۴۰۰
1546

مردم باش

۱۹ مهر ۱۴۰۰
1625

فتنهء طالبان

۳ شهریور ۱۴۰۰
1820

از جور بپرهیز

۱ مرداد ۱۴۰۰
1744

نامردمی

۲۷ تیر ۱۴۰۰
1562

مرگ دوست

۳۰ فروردین ۱۴۰۰
2008

پیمان میش و گرگ

۳۰ فروردین ۱۴۰۰
2047

بازنده

۱۸ دی ۱۳۹۹
2262