«اشعار»

  »  اشعار

الهه حسن 

۱۴ اسفند ۱۴۰۱
721

شب

۱۷ بهمن ۱۴۰۱
660

کو آن پیاله کو

۲۹ مرداد ۱۴۰۱
1210

نبهرگان

۱۵ مرداد ۱۴۰۱
1211

غفلت

۲۰ تیر ۱۴۰۱
1265

دردا

۱۸ تیر ۱۴۰۱
1276

نتوان از او جدایی *

۵ اردیبهشت ۱۴۰۱
1357

شهنامه

۲۵ فروردین ۱۴۰۱
1420

امید

۲۴ فروردین ۱۴۰۱
1450

نوید سروش 

۱۸ فروردین ۱۴۰۱
1398

پیک سبز بهار

۷ فروردین ۱۴۰۱
1436

جولیا۱

۱۷ اسفند ۱۴۰۰
1617

خطای خلق

۹ اسفند ۱۴۰۰
1616

بهمن

۶ بهمن ۱۴۰۰
1857

مردم باش

۱۹ مهر ۱۴۰۰
1839

فتنهء طالبان

۳ شهریور ۱۴۰۰
2046

از جور بپرهیز

۱ مرداد ۱۴۰۰
1973

نامردمی

۲۷ تیر ۱۴۰۰
1746

مرگ دوست

۳۰ فروردین ۱۴۰۰
2222

پیمان میش و گرگ

۳۰ فروردین ۱۴۰۰
2255

بازنده

۱۸ دی ۱۳۹۹
2460