»  اشعار   »   کهن سرای کیان

کهن سرای کیان

مدیرسایت بازدید 3067

صبا بگوی باین اردوغان تیره ضمیر
که ای به قید حقارت شریر گشته اسیر

ز ژاژ خائی ات ای نا بکار بیهوده گوی
گمان مبر بِشَوَد کس ز سادگی تحمیر

مگو، ز کور دلی گفته های بس بیجا
مخواه راه خطا طی کنند خلقِ بصیر

مشو مباشر اغفال خلق از ره آز
مپوی راه خبیثانِ پست معرکه گیر

نِئی خبیرِ سیاست ،‌ خموش لب مَگُشا
سکوت زینت هر یاوه گوست این بپذیر

اران ز مامِ وطن گشته گر ز کید جدا
هماره در غم دوری کشیده آه و نفیر

یکیست باکو و تبریز و زآنِ ایرانست
بفکر صائبِ هر واقفی که نیست اجیر

براه پاس وطن آذری به جان کوشد
که اوست پور زراتشت و یادگارِ زریر

همیشه در ره اعزاز ملک سینه سپر
بگاهِ جنگ، دلیران بی شبیه و نظیر

مبر زیاد که بایندر رشید حسن۱
شکست مَحمَدِ فاتح به عزمِ جزمِ خطیر

همو که همّتِ سِبطَش ۲ نظام داد وطن
به برقِ تیغِ سَماعیل پادشاهِ شهیر

وزان سپس بنگر کرّ و فرّ شه عبّاس
که بود خشم و خروشش هماره دشمن گیر

بروزِ رزم ببین شاهِ نادر ِافشار
به قَمعِ خَصمِ دَنیّ قهرمانِ با تدبیر

نوشته دفترِ تاریخ عزم ایرانی
بخوان به هر ورقش شرح در خور تقدیر

کهن‌سرای کیان آتشیست تا به ابد
شراره بار به بد خواه و یاغیان شریر

غمین مباش سها کاین سیاه چادر ِشب
فرو فتد زسرِ این سرای بی تاخیر

۲۳ آذر ماه ۱۳۹۹


۱: اوزون حسن ( بلند حسن) که در سال ۸۸۲ هجری قمری به سن پنجاه و چهار سالگی در تبریز پایتخت سلسله بایندری در گذشت ، مقتدر ترین پادشاه از سلاله ترکمانان آق‌قویونلو و بنیان گذار امپراتوری کوتاه مدت بایندری بود که ایران و عراق و شرق آناتولی و ارمنستان و اران و آذربایجان را به مدت بیست و پنج سال تحت حکومت مقتدر خود اداره کرد. افزون بر پیروزی های سیاسی نظامی و در هم شکستن قوای سلطان محمد فاتح خلیفه عثمانی منشاء ‌ ترویج نقاشی و نگار گری و تهیه و تدوین کتب مصور ترجمه کتابهای بسیار به ترکی شد. در عین حال او خود را پادشاه ایران می دانست و در مکاتبات رسمی با دولت عثمانی که بزبان فارسی می نوشت از خود با عنوان پادشاه ایران یاد میکرد. وی پدر بزرگ مادری شاه اسمعیل صفوی بود.

۲:سبط: نواده، فرزند زاده

دیدگاهتان را بنویسید