»  کتاب ها   »   کتاب جلگه آرزو

کتاب جلگه آرزو

مدیرسایت بازدید 3454

حاوی گزیده‌ای از قطعات منظومی است،که در قالب‌های گوناگون سروده است

[[نشر اورمزد]]، اکتبر ۲۰۱۲، پاریس : حاوی گزیده‌ای از قطعات منظومی است،که در قالب‌های گوناگون سروده است. اعم از [[قصیده]] و [[قطعه]] و [[غزل]] و [[دوبیتی]] به شیوه قدما، یا سروده‌های موزون او، با [[افاعیل شکسته]] و کوتاه و بلند [[عروضی]] به شیوه معاصران.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید