»  کتاب ها   »   کتاب مولوی در آیینه دو پندار

کتاب مولوی در آیینه دو پندار

مدیرسایت بازدید 3393

ماحصل کلام در این کتاب این است که مولانا مقام انسانیت کامل و مظهریتی که حق در آن تجلی می‌کند را مخصوص انسان‌های ممتاز و استثنایی می‌داند و می‌گوید …

[[نشر آبنوس]]، ۱۹۹۵، پاریس : ماحصل کلام در این کتاب این است که [[مولانا]] مقام انسانیت کامل و مظهریتی که حق در آن تجلی می‌کند را مخصوص انسان‌های ممتاز و استثنایی می‌داند و می‌گوید جان یا نفس ناطقه، همان دانش و بینش اوست و هر چه آدمی دانش و آگاهی بیشتری داشته باشد، از جان و نفس ناطقه بالاتری برخوردار خواهد بود و به همین سبب است که افراد بشر در داشتن نفس ناطقه یکسان نیستند.

 

 

 

 

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید