»  سخنرانی ها   »   متن سخنرانی منوچهر برومند در مراسم بزرگداشت از بانو مهشید امیرشاهی در دانشگاه سربن پاریس ویدئوی سخنرانی