»  کتاب ها   »   اندر شرح قضایا

اندر شرح قضایا

مدیرسایت بازدید 3687

مجموعه سه داستان کوتاه است. درباره ویژگی‌هایِ روحیِ افراد خودخواهِ طلبکار از مردم که زوایای پنهان رفتار خنده‌دار مدعیانِ آزادیخواهی را نشان می‌دهد.

کتاب ”’اندر شرح قضایا”’ (نشر خاوران، شهریور ۱۳۷۲، [[پاریس]]) مجموعه سه [[داستان کوتاه]] . درباره ویژگی‌هایِ روحیِ افراد خودخواهِ طلبکار از مردم که زوایای پنهان رفتار خنده‌دار مدعیانِ آزادیخواهی را نشان می‌دهد و لقانطهِ ی اقبال ([[نشر آبنوس]]، اردیبهشت ۱۳۸۹، پاریس، چاپ اول) و (چاپ دوم،نشرآن تیرماه ۱۳۹۱، تهران)


دیدگاهتان را بنویسید