»  یادواره   »   به یاد حسین آیت احمد

به یاد حسین آیت احمد

مدیرسایت بازدید 2038

حسین آیت احمد روستا زاده ای بِربِر بود،که در سرآغاز نوجوانی به قصد رهایی الجزایر از قیود استعمار واستیفای حقوق حقه هم وطنان خود ،راه پر مخاطره مبارزه ای خونبار را درپیش گرفت .با ثبات و پایداری و سخت کوشی در راه استقرار استقلال کشورش کوشید‌.

العود احمد ۱
به یاد حسین آیت احمد
لحظاتی پیش از طریق تلویزیون بیست وچهار ساعته فرانسه که اخبار ممالک فرانسه زبان و وقایع مهم جهانی را در فواصل کوتاه خبری پخش میکند ،آگاهی یافتم :آزاد مردی مبارز که به مانند نام نامی خود نشانه بارز پسندیدگی و نیکومنشی، بود، درگذشت. او حسین آیت احمد بود ،که در روستای زادگاهش واقع در دور افتاده ترین نقاط الجزایر در بستر گرم خاکی گرانبار که رستنگاه نهال آزادی ثمری چون او بود ،سر بر بالین خاک نهاد.وچشم بر بی عدالتی های این جهان دون فروبست.
حسین آیت احمد روستا زاده ای بِربِر بود،که در سرآغاز نوجوانی به قصد رهایی الجزایر از قیود استعمار واستیفای حقوق حقه هم وطنان خود ،راه پر مخاطره مبارزه ای خونبار را درپیش گرفت .با ثبات و پایداری و سخت کوشی در راه استقرار استقلال کشورش کوشید‌. وهنگامی که الجزایر از قید تسلّط بیگانه رهایی یافت ، ولی در دام استبداد وسرکوب وفساد واختناق داخلی گرفتار آمد، چشم بر جلوه های فروزنده ثروت وقدرت وآسایش وآرامش شخصی فروبست .در جهت نیل به آزادی و مردم سالاری و حقوقِ حقه ملت، رزمی دیگر را آغاز کرد. همچنان مقاوم ومستحکم در سنگر سترگ آزادگی و آزاد خواهی به روشنگری پرداخت .مشعل فروزان هدایت را تا آخرین دم حیات بر زمین ننهاد . آیت احمد که به مانند مولانا عبدالقادر بیدل می‌گفت:
کیسه هیچ کس ندیدی پر‌‌ تا نکرد ارتکاب کیسه بری
در سال 1963حزب سوسیالیست الجزایر پایه گذاری کرد .علاوه بر مطالبه ی حقوق برابر جمعی و آزادی های فردی ،مبارزه با رانت خواری وبهره وری از امتیازات دولتی ِخواجه فرموده و فرمایشی راآماج انتقادات سازنده ای کرد، که هرچند تحقق آمال وی را آن چنان که شایسته بود، و می خواست ،در پی نداشت، چون از آرمانی راسخ مایه ور بود،‌ ارمغان آوراعزاز واعتبار شخصی وی شد .همین صداقت مبارزاتی ورسوخ ایمان وآرمان به آزادی بود، که با آنکه در سال 1999 در جایگاه نامزد احراز مقام ریاست جمهوری الجزایر، به نحوی بارز وآشکار تقلبات انتخاباتی را بر ملا کرد واستعفا داد، و‌علی رغم‌ آنکه بوتفلیقه ریاست جمهوری الجزایر را به باد انتقاد گرفت، و آماج نکوهش ها کرد،‌ باز دولت الجزایر به دستور مسقیم ریاست جمهوری به مناسبت درگذشت این مبارز سالخورده آزادی طلب هشت روز عزای عمومی اعلام کرد. به این ترتیب دهکده ی دویست نفری زادگاهش شاهد یکی از پرشکوه ترین خاکسپاری ها شد.آیت احمدآن‌ چنان محبوبیتی داشت،‌که علی رغم آنکه عمری طویل را پشت سر گذارده بود و پذیرای سرنوشت محتوم مرگ در کِبَر سن گشته بود،‌ مرگش تاثّر عامه الجزایریان را در پی داشت. به گونه ای که نمازگزارانی که بر پیکر بی جان وی ادای احترام می‌کردند ،سرشک ماتم‌ فروباریدند و بار دیگر جاذبه مردم دوستی انسانهای بزرگ‌ و سطوت واقعی خادمان وطن و‌ سلطه و سلطنت شان بر دلها را ظاهر ساختند. یادش گرامی باد و‌ماندگار در دفتر آزادی خواهان روزگار
منوچهر برومند
پاریس دوم ژانویه ۲۰۱۶
(1) ,العود احمد: ضرب المثلی عربی است .به معنی بازگشت پسندیده تر است.

 

دیدگاهتان را بنویسید