«یادواره»

  »  یادواره

در رثای فیلسوف ایرانشهر

امروز با درگذشت دکتر جواد طباطبایی مام وطن داغدار مرگ فرزندی گرانمایه است . ایرانخواهی دانا و دانشوری فرزانه که در تبریز زاده شد و فروغ مهر وطن خواهی اش بر سراسر ایران تابیدن گرفت ایران خواهی که مرکز ثقل تمایلات ایران شهری و مطالعات ایران شناسی دوران ما بود.

۱۰ اسفند ۱۴۰۱
1218

يادى از شادروان محمد تقى دانش پژوه

برخى از اسامى كه براى ناميدن افراد بكار مى رود، وافى مقصود و حاوى محتواى حقيقى است ، نام محمد تقى دانش پژوه ، از زمرهء اين گونه نام هاست ، از محمد گرفته كه به معنى ستوده است ، تا تقى كه معنى پرهيزكار مى دهد ، و دانش پژوه كه فروزهء عملى و خط مشى آن زنده ياد بود، هر سه وجوه با مسماى اسمى است، كه در زندگى آن بزرگوار مدلول واقعى عينى داشت.

۱۸ مهر ۱۴۰۱
1436

زنده یاد حسن نزیه حقوق دان و دولتمرد ملی پارسا

زنده یاد حسن نزیه حقوق دان و دولتمرد ملی پارسا

۲۰ شهریور ۱۴۰۱
1499

سروده یدالله بهزاد کرمانشاهی در رثای امیری فیروز کوهی

زنده یاد استاد «یدالله بهزاد کرمانشاهی» از بزرگترین شاعران کهن سرای سبک خراسانی یک قرن اخیر است که در سروده‌های خود تلاش کرد حافظ اصالت های زبان فارسی و ایران باشد.

۱۸ تیر ۱۴۰۱
1836

یادی از بانو ناهید افخم

همه کسانی که با زندگی و آثار زنده یاد دکتر مهدی حمیدی شیرازی شاعر بزرگ معاصر آشنا هستند و کتاب اشک معشوق او را خوانده اند یقینا نام ناهید افخم  را در آن کتاب دیده اند و حین مرور آن سروده های نغز به حضور آن بانوی نظاره گر بر آن اشعار عاشقانه  اندیشیده اند.

۷ فروردین ۱۴۰۱
2555

یادی از استاد براتعلی فدائی هروی

استاد براتعلی فدائی هروی بود که در سال ۱۳۰۷ خورشیدی در کهنه شهر هِرات پا به عرصه هستی نهاد و در پنجم آذرماه سال ۱۴۰۰ خورشیدی پس از یک عمر طولانی پر فراز نشیب که مصروف شاعری و ادب پروری و مبارزه قلمی و قدمی با عناصر فاسد اداری و مقاومت و مداومت در مخالفت با ارتش متجاوز شوروی و ایادی داخلی وابسته به بیگانه کرد در سن ۹۲ سالگی چشم از دیدار این جهان دون فرو بست.

۲۳ بهمن ۱۴۰۰
2313

دکتر محمد حسین یمین

دکتر محمد حسین یمین هموند پیوسته ی فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی و استاد برجسته دانشگاه کابل روز سه شنبه دیروز در منزل شخصی واقع در منطقه خیر خانه کابل در سن ۸۵ سالگی لب دانش نثار از گفتار دُرر بار فرو بست و به سرای سرمدی شتافت.

۱۳ بهمن ۱۴۰۰
2072

والیه قاجار

حسن جهان خانم متخلص به والیه بیست ویکمین دختر فتحعلیشاه از بطن سنبل خانم راه بُری کرمانی شاهزاده ای زیبا رخسار و شیرین سخن و صاحب قریحه بود. که به همسری خسرو خان والی کردستان درآمد. پس از مرگ شوی به کفالت و ولایت فرزند خردسالش والی کردستان شد.

۶ بهمن ۱۴۰۰
2167

مرگ آریل شارون

جاى شگفتى است در حالى كه نژاد پرستى وتبعيض نژاد‌ی در اكثر ممالك غربی رسماً ممنوع ومغاير قوانين موضوعه است ،و اعمال نژاد پرستانه مشمول تعقيب جزايى است ودر حالى كه نهادهاى داورى جهانى به قصد بررسى پرونده جزايى ومجازات جنايت كاران جنگى وزورمداران بى اعتنا به حقوق حقه ملت ها تشكيل شده وبرخى از متهمان جرائم ياد شده را به پاى ميز محاكمه كشيده است.

۲۶ دی ۱۴۰۰
2138

به یاد حسین آیت احمد

حسین آیت احمد روستا زاده ای بِربِر بود،که در سرآغاز نوجوانی به قصد رهایی الجزایر از قیود استعمار واستیفای حقوق حقه هم وطنان خود ،راه پر مخاطره مبارزه ای خونبار را درپیش گرفت .با ثبات و پایداری و سخت کوشی در راه استقرار استقلال کشورش کوشید‌.

۱۳ دی ۱۴۰۰
2112

میرزا یحیی خان برومند گزی

صاحب لوای عرصه تجرّد و صفا و قلندر دارالملک مهر و وفا ، صوفی صافی عقیدت خاکسار مرحوم مغفور مبرور خیر الحاج میرزا یحیی خان برومند گزی فرزند حاج محمد علیخان کلانتر ۱۴ اردیبهشت ماه ۱۲۷۹ در گز برخوار محلهء حاجی پا به عرصه ء هستی نهاد.

۱۵ آذر ۱۴۰۰
2986

یادی از استاد حسین اسلامیان

استاد حسین اسلامیان در سال ۱۲۹۰ خورشیدی در شهر هنر پرور اصفهان پا به عرصه هستی نهاد و در فروردین ماه سال ۱۳۶۰ در تهران درگذشت

۱ مهر ۱۴۰۰
2205

یادی از شبنم جهانگیری

زبیده جهانگیری متخلّص به شبنم سال ۱۳۲۰ خورشیدی در تهران چشم به جهان گشود و یکم امر داد ماه ۱۳۹۸ در همان شهر دیده از دیدار جهانیان فرو بست.

۱ خرداد ۱۴۰۰
3779

به یاد دکتر حبیب شریفی

دکتر شریفی ادیبی اریب و شاعر غزل سرای خوش قریحه ای بود که مصاحبت دلپذیرش درسالهای دوری و مهجوریم در غربت جانگزای غرب از بار محزونی های حیات می‌کاست.

۳۰ فروردین ۱۴۰۰
3279