«کتاب ها»

  »  کتاب ها

مهدی حمیدی

این کتاب که به مناسبت یکصدمین سالروز تولّد مهدی حمیدی نگارش یافته حاوی شرح زندگی و هیجانات عشقی حمیدی است.

۴ آذر ۱۳۹۹
3864

کتاب گذری و نظری در خلوت غربت

مجموعه‌ای است از مقالاتِ مُنتَخَبِ استاد منوچهر برومند در مباحث ادبی، هنری ، تاریخی و اجتماعی

۴ آذر ۱۳۹۹
3631

کتاب یادگار عمر حریری

کتابی است حاوی گزیده‌ای از مقالات ادبی و اشعار دکتر علی‌اصغرخان حریری طبیب تبریزی

۴ آذر ۱۳۹۹
3726

اندر شرح قضایا

مجموعه سه داستان کوتاه است. درباره ویژگی‌هایِ روحیِ افراد خودخواهِ طلبکار از مردم که زوایای پنهان رفتار خنده‌دار مدعیانِ آزادیخواهی را نشان می‌دهد.

۴ آذر ۱۳۹۹
3687

دستور زبان فارسی

کتابی است دربردارنده ویژگی‌های چهارده‌گانه اسم ، با نمونه‌های صرفی و نحوی که به منظورِ آموزش قاعده‌های دستوری و آسان فراگرفتن قواعد زبان فارسی فراهم آمده است

۴ آذر ۱۳۹۹
3469

کتاب مولوی در آیینه دو پندار

ماحصل کلام در این کتاب این است که مولانا مقام انسانیت کامل و مظهریتی که حق در آن تجلی می‌کند را مخصوص انسان‌های ممتاز و استثنایی می‌داند و می‌گوید ...

۴ آذر ۱۳۹۹
3483

کتاب لقانطه اقبال

رمان '''لقانطه ی اقبال''' داستانی است که از بیداد توانمندان و زندگی فقیران با طنز سخن می‌گوید. حواشی قحطیِ بزرگی را نشان می دهد، که مقارن با جنگ جهانی اوّل ، گریبانگیر مردم ایران گشته بود. خوانده را برآن می‌دارد، تا مروری بر تاریخ دردناک و ناشناخته معاصر کند.

۲۹ آبان ۱۳۹۹
3753

کتاب جلگه آرزو

حاوی گزیده‌ای از قطعات منظومی است،که در قالب‌های گوناگون سروده است

۲۹ آبان ۱۳۹۹
3551