«اشعار»

  »  اشعار

الهه حسن 

۱۴ اسفند ۱۴۰۱
1144

شب

۱۷ بهمن ۱۴۰۱
1010

کو آن پیاله کو

۲۹ مرداد ۱۴۰۱
1563

نبهرگان

۱۵ مرداد ۱۴۰۱
1556

غفلت

۲۰ تیر ۱۴۰۱
1617

دردا

۱۸ تیر ۱۴۰۱
1634

نتوان از او جدایی *

۵ اردیبهشت ۱۴۰۱
1705

شهنامه

۲۵ فروردین ۱۴۰۱
1767

امید

۲۴ فروردین ۱۴۰۱
1830

نوید سروش 

۱۸ فروردین ۱۴۰۱
1722

پیک سبز بهار

۷ فروردین ۱۴۰۱
1762

جولیا۱

۱۷ اسفند ۱۴۰۰
1968

خطای خلق

۹ اسفند ۱۴۰۰
1959

بهمن

۶ بهمن ۱۴۰۰
2232

مردم باش

۱۹ مهر ۱۴۰۰
2118

فتنهء طالبان

۳ شهریور ۱۴۰۰
2324

از جور بپرهیز

۱ مرداد ۱۴۰۰
2269

نامردمی

۲۷ تیر ۱۴۰۰
1993

مرگ دوست

۳۰ فروردین ۱۴۰۰
2564

پیمان میش و گرگ

۳۰ فروردین ۱۴۰۰
2533

بازنده

۱۸ دی ۱۳۹۹
2755