«اشعار»

  »  اشعار

کو آن پیاله کو

۲۹ مرداد ۱۴۰۱
348

نبهرگان

۱۵ مرداد ۱۴۰۱
381

غفلت

۲۰ تیر ۱۴۰۱
468

دردا

۱۸ تیر ۱۴۰۱
474

شهنامه

۲۵ فروردین ۱۴۰۱
670

امید

۲۴ فروردین ۱۴۰۱
691

نوید سروش 

۱۸ فروردین ۱۴۰۱
644

پیک سبز بهار

۷ فروردین ۱۴۰۱
658

جولیا۱

۱۷ اسفند ۱۴۰۰
826

خطای خلق

۹ اسفند ۱۴۰۰
828

بهمن

۶ بهمن ۱۴۰۰
1024

مردم باش

۱۹ مهر ۱۴۰۰
1173

فتنهء طالبان

۳ شهریور ۱۴۰۰
1353

از جور بپرهیز

۱ مرداد ۱۴۰۰
1350

نامردمی

۲۷ تیر ۱۴۰۰
1229

مرگ دوست

۳۰ فروردین ۱۴۰۰
1595

پیمان میش و گرگ

۳۰ فروردین ۱۴۰۰
1638

بازنده

۱۸ دی ۱۳۹۹
1850