«اشعار»

  »  اشعار

شهنامه

۲۵ فروردین ۱۴۰۱
169

امید

۲۴ فروردین ۱۴۰۱
163

نوید سروش 

۱۸ فروردین ۱۴۰۱
218

پیک سبز بهار

۷ فروردین ۱۴۰۱
216

جولیا۱

۱۷ اسفند ۱۴۰۰
329

خطای خلق

۹ اسفند ۱۴۰۰
349

بهمن

۶ بهمن ۱۴۰۰
496

مردم باش

۱۹ مهر ۱۴۰۰
690

فتنهء طالبان

۳ شهریور ۱۴۰۰
833

نامردمی

۲۷ تیر ۱۴۰۰
844

مرگ دوست

۳۰ فروردین ۱۴۰۰
1140

پیمان میش و گرگ

۳۰ فروردین ۱۴۰۰
1202

بازنده

۱۸ دی ۱۳۹۹
1391

ننگتان باد

۱۳ آذر ۱۳۹۹
1423

چشم بگشا

۱۳ آذر ۱۳۹۹
1306

پاداش نمّام

۱۳ آذر ۱۳۹۹
1429

خزان غمگین

۱۰ آذر ۱۳۹۹
1337