«اشعار»

  »  اشعار

الهه حسن 

۱۴ اسفند ۱۴۰۱
164

شب

۱۷ بهمن ۱۴۰۱
186

کو آن پیاله کو

۲۹ مرداد ۱۴۰۱
741

نبهرگان

۱۵ مرداد ۱۴۰۱
752

غفلت

۲۰ تیر ۱۴۰۱
822

دردا

۱۸ تیر ۱۴۰۱
825

شهنامه

۲۵ فروردین ۱۴۰۱
989

امید

۲۴ فروردین ۱۴۰۱
1000

نوید سروش 

۱۸ فروردین ۱۴۰۱
935

پیک سبز بهار

۷ فروردین ۱۴۰۱
991

جولیا۱

۱۷ اسفند ۱۴۰۰
1159

خطای خلق

۹ اسفند ۱۴۰۰
1163

بهمن

۶ بهمن ۱۴۰۰
1361

مردم باش

۱۹ مهر ۱۴۰۰
1504

فتنهء طالبان

۳ شهریور ۱۴۰۰
1683

از جور بپرهیز

۱ مرداد ۱۴۰۰
1612

نامردمی

۲۷ تیر ۱۴۰۰
1457

مرگ دوست

۳۰ فروردین ۱۴۰۰
1870

پیمان میش و گرگ

۳۰ فروردین ۱۴۰۰
1912

بازنده

۱۸ دی ۱۳۹۹
2123