«اشعار»

  »  اشعار

الهه حسن 

۱۴ اسفند ۱۴۰۱
705

شب

۱۷ بهمن ۱۴۰۱
649

کو آن پیاله کو

۲۹ مرداد ۱۴۰۱
1201

نبهرگان

۱۵ مرداد ۱۴۰۱
1199

غفلت

۲۰ تیر ۱۴۰۱
1257

دردا

۱۸ تیر ۱۴۰۱
1267

نتوان از او جدایی *

۵ اردیبهشت ۱۴۰۱
1346

شهنامه

۲۵ فروردین ۱۴۰۱
1413

امید

۲۴ فروردین ۱۴۰۱
1446

نوید سروش 

۱۸ فروردین ۱۴۰۱
1387

پیک سبز بهار

۷ فروردین ۱۴۰۱
1429

جولیا۱

۱۷ اسفند ۱۴۰۰
1611

خطای خلق

۹ اسفند ۱۴۰۰
1608

بهمن

۶ بهمن ۱۴۰۰
1842

مردم باش

۱۹ مهر ۱۴۰۰
1831

فتنهء طالبان

۳ شهریور ۱۴۰۰
2041

از جور بپرهیز

۱ مرداد ۱۴۰۰
1965

نامردمی

۲۷ تیر ۱۴۰۰
1740

مرگ دوست

۳۰ فروردین ۱۴۰۰
2215

پیمان میش و گرگ

۳۰ فروردین ۱۴۰۰
2251

بازنده

۱۸ دی ۱۳۹۹
2455