«یادواره»

  »  یادواره

به یاد دکتر حبیب شریفی

دکتر شریفی ادیبی اریب و شاعر غزل سرای خوش قریحه ای بود که مصاحبت دلپذیرش درسالهای دوری و مهجوریم در غربت جانگزای غرب از بار محزونی های حیات می‌کاست.

۳۰ فروردین ۱۴۰۰
107

آخرین یاد

۶ آذر ۱۳۹۹
298