«اشعار»

  »  اشعار

الهه حسن 

۱۴ اسفند ۱۴۰۱
918

شب

۱۷ بهمن ۱۴۰۱
830

کو آن پیاله کو

۲۹ مرداد ۱۴۰۱
1382

نبهرگان

۱۵ مرداد ۱۴۰۱
1379

غفلت

۲۰ تیر ۱۴۰۱
1446

دردا

۱۸ تیر ۱۴۰۱
1452

نتوان از او جدایی *

۵ اردیبهشت ۱۴۰۱
1527

شهنامه

۲۵ فروردین ۱۴۰۱
1597

امید

۲۴ فروردین ۱۴۰۱
1634

نوید سروش 

۱۸ فروردین ۱۴۰۱
1565

پیک سبز بهار

۷ فروردین ۱۴۰۱
1603

جولیا۱

۱۷ اسفند ۱۴۰۰
1790

خطای خلق

۹ اسفند ۱۴۰۰
1787

بهمن

۶ بهمن ۱۴۰۰
2041

مردم باش

۱۹ مهر ۱۴۰۰
1975

فتنهء طالبان

۳ شهریور ۱۴۰۰
2178

از جور بپرهیز

۱ مرداد ۱۴۰۰
2094

نامردمی

۲۷ تیر ۱۴۰۰
1860

مرگ دوست

۳۰ فروردین ۱۴۰۰
2387

پیمان میش و گرگ

۳۰ فروردین ۱۴۰۰
2387

بازنده

۱۸ دی ۱۳۹۹
2600