«اشعار»

  »  اشعار

کو آن پیاله کو

۲۹ مرداد ۱۴۰۱
163

نبهرگان

۱۵ مرداد ۱۴۰۱
203

غفلت

۲۰ تیر ۱۴۰۱
294

دردا

۱۸ تیر ۱۴۰۱
285

شهنامه

۲۵ فروردین ۱۴۰۱
515

امید

۲۴ فروردین ۱۴۰۱
526

نوید سروش 

۱۸ فروردین ۱۴۰۱
506

پیک سبز بهار

۷ فروردین ۱۴۰۱
515

جولیا۱

۱۷ اسفند ۱۴۰۰
667

خطای خلق

۹ اسفند ۱۴۰۰
677

بهمن

۶ بهمن ۱۴۰۰
841

مردم باش

۱۹ مهر ۱۴۰۰
1019

فتنهء طالبان

۳ شهریور ۱۴۰۰
1184

از جور بپرهیز

۱ مرداد ۱۴۰۰
1193

نامردمی

۲۷ تیر ۱۴۰۰
1124

مرگ دوست

۳۰ فروردین ۱۴۰۰
1447

پیمان میش و گرگ

۳۰ فروردین ۱۴۰۰
1504

بازنده

۱۸ دی ۱۳۹۹
1720