«اشعار»

  »  اشعار

کو آن پیاله کو

۲۹ مرداد ۱۴۰۱
575

نبهرگان

۱۵ مرداد ۱۴۰۱
592

غفلت

۲۰ تیر ۱۴۰۱
661

دردا

۱۸ تیر ۱۴۰۱
675

شهنامه

۲۵ فروردین ۱۴۰۱
852

امید

۲۴ فروردین ۱۴۰۱
875

نوید سروش 

۱۸ فروردین ۱۴۰۱
810

پیک سبز بهار

۷ فروردین ۱۴۰۱
848

جولیا۱

۱۷ اسفند ۱۴۰۰
1018

خطای خلق

۹ اسفند ۱۴۰۰
1021

بهمن

۶ بهمن ۱۴۰۰
1215

مردم باش

۱۹ مهر ۱۴۰۰
1366

فتنهء طالبان

۳ شهریور ۱۴۰۰
1547

از جور بپرهیز

۱ مرداد ۱۴۰۰
1497

نامردمی

۲۷ تیر ۱۴۰۰
1359

مرگ دوست

۳۰ فروردین ۱۴۰۰
1752

پیمان میش و گرگ

۳۰ فروردین ۱۴۰۰
1788

بازنده

۱۸ دی ۱۳۹۹
2005