«اشعار»

  »  اشعار

الهه حسن 

۱۴ اسفند ۱۴۰۱
1165

شب

۱۷ بهمن ۱۴۰۱
1035

کو آن پیاله کو

۲۹ مرداد ۱۴۰۱
1583

نبهرگان

۱۵ مرداد ۱۴۰۱
1575

غفلت

۲۰ تیر ۱۴۰۱
1635

دردا

۱۸ تیر ۱۴۰۱
1656

نتوان از او جدایی *

۵ اردیبهشت ۱۴۰۱
1724

شهنامه

۲۵ فروردین ۱۴۰۱
1788

امید

۲۴ فروردین ۱۴۰۱
1851

نوید سروش 

۱۸ فروردین ۱۴۰۱
1739

پیک سبز بهار

۷ فروردین ۱۴۰۱
1786

جولیا۱

۱۷ اسفند ۱۴۰۰
1989

خطای خلق

۹ اسفند ۱۴۰۰
1981

بهمن

۶ بهمن ۱۴۰۰
2253

مردم باش

۱۹ مهر ۱۴۰۰
2130

فتنهء طالبان

۳ شهریور ۱۴۰۰
2344

از جور بپرهیز

۱ مرداد ۱۴۰۰
2283

نامردمی

۲۷ تیر ۱۴۰۰
2005

مرگ دوست

۳۰ فروردین ۱۴۰۰
2581

پیمان میش و گرگ

۳۰ فروردین ۱۴۰۰
2549

بازنده

۱۸ دی ۱۳۹۹
2766