«اشعار»

  »  اشعار

کو آن پیاله کو

۲۹ مرداد ۱۴۰۱
553

نبهرگان

۱۵ مرداد ۱۴۰۱
579

غفلت

۲۰ تیر ۱۴۰۱
647

دردا

۱۸ تیر ۱۴۰۱
661

شهنامه

۲۵ فروردین ۱۴۰۱
839

امید

۲۴ فروردین ۱۴۰۱
865

نوید سروش 

۱۸ فروردین ۱۴۰۱
796

پیک سبز بهار

۷ فروردین ۱۴۰۱
837

جولیا۱

۱۷ اسفند ۱۴۰۰
1007

خطای خلق

۹ اسفند ۱۴۰۰
1013

بهمن

۶ بهمن ۱۴۰۰
1203

مردم باش

۱۹ مهر ۱۴۰۰
1354

فتنهء طالبان

۳ شهریور ۱۴۰۰
1536

از جور بپرهیز

۱ مرداد ۱۴۰۰
1485

نامردمی

۲۷ تیر ۱۴۰۰
1350

مرگ دوست

۳۰ فروردین ۱۴۰۰
1744

پیمان میش و گرگ

۳۰ فروردین ۱۴۰۰
1781

بازنده

۱۸ دی ۱۳۹۹
1996