«اشعار»

  »  اشعار

الهه حسن 

۱۴ اسفند ۱۴۰۱
387

شب

۱۷ بهمن ۱۴۰۱
389

کو آن پیاله کو

۲۹ مرداد ۱۴۰۱
922

نبهرگان

۱۵ مرداد ۱۴۰۱
933

غفلت

۲۰ تیر ۱۴۰۱
1001

دردا

۱۸ تیر ۱۴۰۱
998

نتوان از او جدایی *

۵ اردیبهشت ۱۴۰۱
1102

شهنامه

۲۵ فروردین ۱۴۰۱
1159

امید

۲۴ فروردین ۱۴۰۱
1179

نوید سروش 

۱۸ فروردین ۱۴۰۱
1110

پیک سبز بهار

۷ فروردین ۱۴۰۱
1167

جولیا۱

۱۷ اسفند ۱۴۰۰
1339

خطای خلق

۹ اسفند ۱۴۰۰
1343

بهمن

۶ بهمن ۱۴۰۰
1534

مردم باش

۱۹ مهر ۱۴۰۰
1615

فتنهء طالبان

۳ شهریور ۱۴۰۰
1808

از جور بپرهیز

۱ مرداد ۱۴۰۰
1737

نامردمی

۲۷ تیر ۱۴۰۰
1555

مرگ دوست

۳۰ فروردین ۱۴۰۰
1998

پیمان میش و گرگ

۳۰ فروردین ۱۴۰۰
2038

بازنده

۱۸ دی ۱۳۹۹
2249