«اشعار»

  »  اشعار

الهه حسن 

۱۴ اسفند ۱۴۰۱
723

شب

۱۷ بهمن ۱۴۰۱
665

کو آن پیاله کو

۲۹ مرداد ۱۴۰۱
1215

نبهرگان

۱۵ مرداد ۱۴۰۱
1212

غفلت

۲۰ تیر ۱۴۰۱
1271

دردا

۱۸ تیر ۱۴۰۱
1280

نتوان از او جدایی *

۵ اردیبهشت ۱۴۰۱
1359

شهنامه

۲۵ فروردین ۱۴۰۱
1425

امید

۲۴ فروردین ۱۴۰۱
1452

نوید سروش 

۱۸ فروردین ۱۴۰۱
1399

پیک سبز بهار

۷ فروردین ۱۴۰۱
1438

جولیا۱

۱۷ اسفند ۱۴۰۰
1619

خطای خلق

۹ اسفند ۱۴۰۰
1617

بهمن

۶ بهمن ۱۴۰۰
1859

مردم باش

۱۹ مهر ۱۴۰۰
1842

فتنهء طالبان

۳ شهریور ۱۴۰۰
2051

از جور بپرهیز

۱ مرداد ۱۴۰۰
1974

نامردمی

۲۷ تیر ۱۴۰۰
1747

مرگ دوست

۳۰ فروردین ۱۴۰۰
2225

پیمان میش و گرگ

۳۰ فروردین ۱۴۰۰
2257

بازنده

۱۸ دی ۱۳۹۹
2463