«آرشیو»

  »  آرشیو

نظرخواهی

۱۵ آذر ۱۳۹۹
184

آخرین یاد

۱۵ آذر ۱۳۹۹
148

تختى قهرمانى والامنش و فروتن ـ ایران گلوبال

آنچه بيشتر مايه شگفتى آقاى اديب برومند مى شد ،وحمل بر بى عدالتى ونقصان تشخيص انتخاب كندگان مى كردند ،انتخاب زنده ياد تختى به عضويت شورا بود . يعنى در دنياى تخيلات خود مى پنداشتند كه تختى ورزشكار به صرف نيروى بازو استحقاق عضويت شورا رانداشته ،ولى خودشان كه اديب بارع جبهه ملى بوده اند ،اين شايستگى را داشته اندو نا عادلانه منتخب گنگره واقع نگشته اند .

۱۵ آذر ۱۳۹۹
210

تاريخچه كتابخانه سلطنتى سابق و سرنوشت كتابهاى مسروقه اش | ایران گلوبال

فتحعليشاه قاجار از مجموعه كتابهاى جمع آورى شده ى آقا محمد خان قاجار كتابخانه سلطنتى كاخ گلستان را بنياد نهاد پس از مرگ فتحعليشاه در دوران سلطنت محمد شاه قاجار ، ميرزا آقاسى صدر اعظم كه به عوالم هنرى علاقه اى نداشت ، وذخائر هنرى كتابخانه شاهى را به ديده ى بى اعتنايى مى نگريست ..

۱۵ آذر ۱۳۹۹
156