»  کتاب ها   »   کتاب گذری و نظری در خلوت غربت

کتاب گذری و نظری در خلوت غربت

مدیرسایت بازدید 3537

مجموعه‌ای است از مقالاتِ مُنتَخَبِ استاد منوچهر برومند در مباحث ادبی، هنری ، تاریخی و اجتماعی

[[نشر اورمزد]]، نوامبر ۲۰۱۲، پاریس : مجموعه‌ای است از مقالاتِ مُنتَخَبِ استاد منوچهر برومند در مباحث ادبی، هنری، [تاریخی و اجتماعی که [[رضا اغنمی]] نقد نویس کهن سالِ معروف آن را در شمارِ معدود آثارِ نفیس و پربارِ فرهنگی و ماندنی در ادبیات تبعید معرفی کرده است.تارنمای ملیّون ایران، سه‌شنبه ۱۹ مهرماه ۱۳۹۳

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید