»  اشعار   »   ننگتان باد

ننگتان باد

مدیرسایت بازدید 2771

ننگتان باد که چون جانورید
نابکارید و به بد پایورید
در سیاست به دنائت‌ مشغول
از قساوت همه گه بارورید

دیدگاهتان را بنویسید