»  یادواره   »   میرزا یحیی خان برومند گزی

میرزا یحیی خان برومند گزی

مدیرسایت بازدید 2985

صاحب لوای عرصه تجرّد و صفا و قلندر دارالملک مهر و وفا ، صوفی صافی عقیدت خاکسار مرحوم مغفور مبرور خیر الحاج میرزا یحیی خان برومند گزی فرزند حاج محمد علیخان کلانتر ۱۴ اردیبهشت ماه ۱۲۷۹ در گز برخوار محلهء حاجی پا به عرصه ء هستی نهاد.

صاحب لوای عرصه تجرّد و صفا و قلندر دارالملک مهر و وفا ، صوفی صافی عقیدت خاکسار مرحوم مغفور مبرور خیر الحاج میرزا یحیی خان برومند گزی فرزند حاج محمد علیخان کلانتر، و برادر زاده محمد رضا خان سرتیپ گزی ، ملقّب به محبوب علیشاه و متخلّص به صفا از دراویش سلسلهء جلیلهء خاکساریه ابوترابی و از صاحب منصبان ادارهء سجل احوال اصفهان بود که ۱۴ اردیبهشت ماه ۱۲۷۹ در گز برخوار محلهء حاجی پا به عرصه ء هستی نهاد . و روز دوم اسفند ماه ۱۳۵۲ در منزل شخصی واقع در محلّه باب الدّشت اصفهان دیده از دیدار جهانیان فروبست . در تکیهء لسان الارض از تکایای تخت فولاد که مدفن دراویش و عرفاست، به خاک سپرده شد . وی به مناسبت تحصیلات حوزوی بر مبادی عربیت و ادبیت وقوف داشت.‌به ملازمت حضور در مجامع و انجمن های ادبی ، هم نشینی با استاد حسن وحید دستگردی ، درک محضر سلیمان خان رکن الملک شیرازی متخلص به خلف،‌ دوستی با عباس خان شیدای شهرکردی رئیس انجمن ادبی دانشکده، کسب فیض از شیخ محمّد باقر مسجد شاهی متخلّص به الفت معروف به الفت اصفهانی و استاد ملک الشعراء بهار ، فاضل خوش نویسی چابک قلم و سراینده ای صاحب سخن به شمار می آمد، که خطوط سته را نیکو می نوشت ، و در نوشتن خطوط نستعلیق و شکسته نستعلیق تبحّر استادانه داشت. همچنین سخنوری گوینده بود، که مثنویات و غزلیّات متعدد عارفانه و قصائدی در مدح و منقبت حضرت علی علیه السلام و ائمه اطهار سلام الله علیهم می سرود.بنا به خصلت آزادیخواهی و استعمار ستیزی ازحامیان دکتر محمد مصدّق در نهضت ملّی شدن صنعت نفت بود. با سرودن قصائدی در تجلیل از نهضت ملّی و تبجیل از دکتر مصدّق در نهضت استیفای حقوق حقهء ملّت و مبارزه با ایادی بیگانه شرکت می جست . همین خصوصیت آزاد منشی و آزادیخواهی او بود، که وی را در جوانی به مبارزه با محمد کریم خان سالار اقبال برانگیخت. ‌مقارن دورانی که به تحصیل علوم قدیمه اشتغال داشت ، با استمداد از مراجع مذهبی و توصیهء مرحوم سیّد حسن مدرّس به وزیر کشور و حاکم اصفهان ، توانست به مظالم محمد کریم خان سالار اقبال در کز پایان دهد . علی رغم آنکه سالار پسر عمو و شوهر خواهرش بود، وی را از حکومت برخوار بر کنار کرد. از حیث کمالات روحی خیرخواه و فروتن و خوش مشرب و مهربان بود. و به لحاظ توانائیهای جسمی، برحسب اقوال خویشاوندانی که دوران جوانی اورا دیده بودند، از کرّ و فرّ پهلوانی و چابک سواری و مهارت در تیراندازی بهره داشت . شانزده ساله بود که با بانو خورشید بیگم برومند نوادهء دختری سرتیپ محمد رضا خان گزی ازدواج کرد ،‌حاصل این ازدواج سه فرزند بود یک پسر به نام احمد علی و دو دختر به اسامی ایران و نصرت

تاریخ شفاهی خاندان برومند
منوچهر برومند

دیدگاهتان را بنویسید