»  ادبی   »   معنی بیتی از انوری

معنی بیتی از انوری

مدیرسایت بازدید 1097

معنی بیتی از انوری
لغو سبع مثانی سخنش
لغت منهیان سبع طباق
انوری

فعلاتن مفاعلن فعلن
بحر خفیف مسدس مخبون مقصور

مصرع اول بيت اشاره می کند به آیه : وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ  آيه ٨٧ از سوره اَلْحِجْر مثانى : جمع مثنيه است، به فتح ميم كه اسم مفعول از ماده ثنى است  وبه معناى بر گرداندن و تغيير جهت و شكستن و نقض باشد.
و آيات قرآنى را از اين رو مثانى ناميده اند، كه بعضى مفسر بعضى ديگر استسبع المثانى : سوره فاتحه الكتاب را گويند، كه هفت آيه است و يكبار در مكّه و يكبار در مدينه نازل شده است. برخى نيز هفت سوره دراز اول قرآن را گفته اند ، كه آنها را سبع طوال نيز خوانند، و قرآن را مثانى به آن اعتبار نيز گويند كه قصص و اخبار در آن مثنى شده است  انورى در اين بيت سخن ممدوح را سبع مثانى ناميده است ، كه  مانند سور هفتگانه ،يا نظير فاتحه الكتاب  بلاغت و فصاحت در آن جمع است
در مصرع دوم ، منظور از( منهيان) : فرشتگان است و( سبع طباق) كنايه از هفت آسمان
و معنى بيت چنين است: سخن ممدوح كه مانند سور قرآنى حائز جنبه هاى بلاغت و فصاحت است ، سخن فرشتگان هفت آسمان را لغو مى كند.

دیدگاهتان را بنویسید