«فضاحت ملى» قصیده‌ای که «ادیب برومند» در اعتراض به «تختی» سرود

منوچهر برومند در گفت وگو با ایبنا مطرح کرد: