»  اشعار   »   شهنامه

شهنامه

مدیرسایت بازدید 2211

آن نور که تابنده بُوَد بر همه عالم
تاریک نگردد ز سیه سایه تنی چند
شهنامه که گنجینه ای از گفته داناست
نقصان نپذیرد ز دَقِ ۱لَغ دهنی چند‌
منوچهر برومند
م ب سها
۱: دَق: به فتح اول اسم مصدر است و به معنی اعتراض و مواخذه در گفتار کسی و کار کسی است .
حضرت مولانا فرماید:
من که باشم با تَعَرُّف های حق
که بر آرد نفس من اشکال و دق

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید