»  اشعار   »   رو مگو عید رسیدست

رو مگو عید رسیدست

مدیرسایت بازدید 2706

ای دل امروز نه عیدست کجا عید ؟ عزاست
چشم دانا ز شرر باری غم خون پالاست

خنده بر لب ننشیند چو‌ ز آلام وجود
رو مگو عید رسیدست چنین گفته خطاست

دی شنیدیم که شد مَهلَکه ای مَقتَلِ خَلق
مَدرَسِ سَیّد اوتاد که فخر شهداست

مَکتَبی مُفتَخر ‌از نام حسین بن علی
آنکه زاسباط نبی اسوهء ِ ایثار و بقاست

تلِ آتش شد و بس کودکِ معصوم بسوخت
ماتمی آمد و زآن دیده ء گریان دریاست

گمرهانی ز جهالت به جنایت مََشغول
باعث و بانی این واقعه ء‌ دهشت زاست

جمعی از ظلمت‌ و زشتی همه جا سایه فکن
قو می‌ از جهل و جنون طالب هر جور و جفا ست

کشتن و سوختن‌ و خُبثِ شناعت شایع
ز ارتجاع کهن و فکرت بس پرت و پلاست

رحم و شفقت چو دگر نیست همی باد عَدَم
بروَزَد بر سر ِ خلقی‌ که بگرداب فناست

لرزه بر عرشِ خدا آمد و افرشته گریست
زین جنایت که در اقطار جهان وا ویلاست

مویه ء مامِ جگر گوشه به خون خفته شنو
کاز فغانش ز زمین تا به فلک اوجِ صداست

اندرین ساحتِ غمبار و بر این ساحلِ خون
تهنیت گفتنت از زمره مصادیق ریاست

چون رسد ماتمِ جانکاه ازاین چرخِ بُلَند
نیست عیدی و همان پَست دَمِ صبحِ عزاست

ای سها گویِ عَزایَست دلِ غمزده ات
کاندر اقطار جهان سُخره ی چوگان قضاست

منوچهر برومند سها
۲۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

۱:طی یک حمله تروریستی که روز ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ در مقابل مکتب سید الشهدا واقع در منطقه ءمسکونی هزاره و شیعه نشین دشت برچی کابل رخ داد. بیش از ۸۵ دختر بچه دانش آموز کشته شدند.شمار زخمی ها نیز به ۱۵۰ تن رسید دولت افغانستان طالبان را عامل این جنایت دانست. این ضایعه روز شنبه رخ داد. ولی چهار روز بعد در ۲۲ اردیبهشت ماه که ماه رمضان به پایان رسید . در حالیکه هنوز کفن خونین آن قربانیان جهالت و جنون خشک نشده بود بمناسبت عید فطر پیامهای تبریک و تهنیت کاربران عرصه مجازی از این سو و آن سو به گونه ای مخابره شد. که گوئی هیچ اتّفاق غم انگیزی رخ نداده است. هنگامیکه دیدم،‌ هموطنان و همکیشان آن کودکان در خاک خفته، که در عین حال هموطن و همکیش عاملان جنایت کار این ضایعهء خونبارند به یکدیگر تبریک و تهنیت عید فطر می گویند‌ شگفتی ژرفی روی آور شد که به سرودن چکامه “رومگو عید رسیدست” انجامید.
م ب سها


ایران گلوبال – سروده رو مگو عید رسیدست

ملیون ایران – سروده رو مگو عید رسیدست

عصرنو_سروده رو مگو عید رسیدست

ایران لیبرال – سروده رو مگو عید رسیدست

دیدگاهتان را بنویسید