»  یادواره   »   دکتر محمد حسین یمین

دکتر محمد حسین یمین

مدیرسایت بازدید 1942

دکتر محمد حسین یمین هموند پیوسته ی فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی و استاد برجسته دانشگاه کابل روز سه شنبه دیروز در منزل شخصی واقع در منطقه خیر خانه کابل در سن ۸۵ سالگی لب دانش نثار از گفتار دُرر بار فرو بست و به سرای سرمدی شتافت.

با نهایت تاسف آگاه شدم دکتر محمد حسین یمین ( متولد ۱۳۱۵ در منطقه ی چایکار واقع در استان پروان افغانستان )هموند پیوسته ی فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی و استاد برجسته دانشگاه کابل روز سه شنبه دیروز در منزل شخصی واقع در منطقه خیر خانه کابل در سن ۸۵ سالگی لب دانش نثار از گفتار دُرر بار فرو بست و به سرای سرمدی شتافت. آمرزش الهی ارزانی روح پاک وی باد که در عرصه ادب فارسی نخلی بارآور و دانش گستر بود واز افتخارات فرهنگی دوران ما به شمار می آمد .
کتابهایی از قبیل فرهنگ تلفظ لغات با بیان معانی ،دستور نگارش برای همه ، صرف دری ، ویژگی های دستوری شاهنامه ، دستور تاریخی زبان فارسی دری ، دستور زبان فارسی دری معاصر و تاریخچه ی زبان فارسی دری از زمره آثار قلمی مکتوب و منتشر شده اوست. وی افزون بر احراز کمالات علمی تعاملی مقرون به عزت نفس شخصی داشت، و متوجّه به ترقی عقول و افهام و‌تربیت و تزکیه روحی عامه‌ بود‌ و به همین لحاظ اشتهار به نیک نامی داشت. و از علوّ جایگاه علمی اجتماعی برخور دار بود، درگذشت آن روانشاد خسرانی بزرگ است که در گستره وسیع فرهنگی و فرا مرزی زبان و ادب فارسی رخ‌ داد .این ضایعه ی فرهنگی را به همه نزدیکان معظم له و دوستداران زبان و ادب فارسی سوکواری می گویم .
منوچهر برومند
چهارشنبه ۱۳/ بهمن ۱۴۰۰

دیدگاهتان را بنویسید