»  یادواره   »   در رثای فیلسوف ایرانشهر

در رثای فیلسوف ایرانشهر

مدیرسایت بازدید 1142

امروز با درگذشت دکتر جواد طباطبایی مام وطن داغدار مرگ فرزندی گرانمایه است . ایرانخواهی دانا و دانشوری فرزانه که در تبریز زاده شد و فروغ مهر وطن خواهی اش بر سراسر ایران تابیدن گرفت ایران خواهی که مرکز ثقل تمایلات ایران شهری و مطالعات ایران شناسی دوران ما بود.

امروز با درگذشت دکتر جواد طباطبایی مام وطن داغدار مرگ فرزندی گرانمایه است . ایرانخواهی دانا و دانشوری فرزانه که در تبریز زاده شد و فروغ مهر وطن خواهی اش بر سراسر ایران تابیدن گرفت ایران خواهی که مرکز ثقل تمایلات ایران شهری و مطالعات ایران شناسی دوران ما بود و تمام توان علمی اش را در راه وحدت ملی و مصالح عالیه شهروند ایرانی به کار گرفت . بقیه الباقیه ی گردنفرازی از سلسله جلیله شخصیت های شامخه آذربایجان، بزرگانی چون امیر خیزی ها، رضا زاده شفق ها، جواد و ناصح و همای ناطق ها، محمد علی تربیت ها، عبدالرسول خیامپور ها ، دکتر علی اصغر حریری ها،و منوچهر مرتضوی …هایی که دل در گرو ایران و سربلندی و استقلال و تما میت ارضی ایران داشتند. و تمام کوشش خود را مصروف پژوهش و تدقیق و تتبع در زمینه تاریخ و فرهنگ و ادبیات ایرانی و سر بلندی عنصر ایرانی کردند. و دریغا دریغا دریغ که در روزهای تیره و تاری قلم بر زمین نهاد که از فراسوی ایران نغمه های شوم ایران ستیزی به گوش ها می رسد.
روان تابناکش شاد باد و یادش گرامی و ماندگار در دفتر افتخار و سربلندی ایرانی بر بلندای تاریخ ایرانخواهی دانشورانه

پاریس
دهم اسفند ماه هزارو چهارصد ويك
منوچهر برومند

دیدگاهتان را بنویسید