»  اشعار   »   دردا

دردا

مدیرسایت بازدید 2071

غرس نهال ظلم بکردند و بی امان
اندر پی خرابیِ بستان پرُ بَر اند
دردا که در جهان سیاست نبهرگان
فعّالِ مایشاء و قَدَر قدرت خر اند

 

سروده منوچهر برومند
م ب سها

دیدگاهتان را بنویسید