»  اشعار   »   خطای خلق

خطای خلق

مدیرسایت بازدید 2230

به دفعِ غائله رایِ رزین‌ به کار آید
به رفعِ مفسده تدبیرِ سائسی ۱ باید

نبود حُسنِ سیاست نبود سائسِ فَحل
ندید زهرِ زَقومی۲که می چکید ز نحل

زاختناق شود کور چشمِ روشن بین
نبیند آن که نهد دام زیر پو‌ششِ دین

حماقتی شد و تاثیرِ آن بجاست کنون
به پیش تیز بتازد جهان و ما مغبون

مباد محو شود هیچ‌ عقلِ دور اندیش
رود به راهِ خطا خلقِ دردمندِ پریش

مبند روزن و بردار پرده از پندار
بکوش خلق شود تربیت نه نابیدار

 

سروده منوچهر برومند
م ب سها
۱۴۰۰/۱۲/۸

۱: سائس: سیاستمدار، راه برنده مردمان
۲: زقوم : مخفف زقّوم است . که نام درختی است که بر حسب مندرجات قرآن مجید در قعر دوزخ می روید . براین درخت میوه ای است که غذای دوزخیان باشد.‌ در سه سوره قرآن مجید از زقّوم سخن به میان آمده آیه ۶۲ صافات، آیه ۴۳ سوره دخان، و آیه ۵۲ از سوره واقعه.‌میوه های این درخت به شکل سرهای شیاطین باشد. دوزخیان از آن می خورند و در دل آنها فلز گداخته غلیان می کند. و در پی آن آب جوش می نوشند !


ایران لیبرال – سروده خطای خلق

ایران گلوبال – سروده خطای خلق

 

 

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید