ادبی

در پاسخ چند تن از اهالى گز برُخوار كه نظر اين جانب را در باره دو بيت از سروده بديع
مطالعه کنید
درود. دوست گرامی، پژوهش دقیق و با پشتوانه و روشنگرتان را خواندم و بر دقت و جزء نگری تان آفرین
مطالعه کنید
دعوى نادان حدود هفتاد سال پيش كه وزارت فرهنگ وقت در صدد اجراى قانون تعليمات اجبارى برآمد، مرحوم عباس اقبال
مطالعه کنید
يادى از شادروان دكتر عبدالحسين زرين كوب از شمار دو چشم يك تن كم وز شمار خرد هزاران بيش مرگ
مطالعه کنید
يادى از استاد محيط طباطبائى يك صد و چهارده سال پيش در روستاى ييلاقى گزلاى زواره از توابع شهرستان اردستان
مطالعه کنید
يادى از دكتر احمد على رجائى بخارائى نماد شرف معلمى ،آزاد منشى انسانى، فرزانگى ايرانى اشرف مخلوقات اى خر كه
مطالعه کنید
سیرى در احوال و آثار خان ملك ساسانى به قلم منوچهر برومند م-ب سُها سید احمد-خان ملك ساسانى، ملقّب به
مطالعه کنید
سلطان بی تاج و تخت شعر پارسی
مطالعه کنید
کلاسیسیسم استادی نئوکلاسیک
مطالعه کنید
نداشتن کاغذ دلیل بر نبود آثار مکتوب و مصور در ایران پیش از اسلام نیست
مطالعه کنید